top of page

Bodite Odgovorni Program

Znanstveno in tehnološko združenje za berilij (BeST) vam izraža dobrodošlico v programu za spremljanje izdelkov iz berilija, "Bodite odgovorni". To spletno mesto ponuja predstavitev najpogostejših uporab berilija, skupaj z informacijami in navodili za izboljšanje varnosti delavcev med proizvodnjo in obdelavo materialov, ki vsebujejo berilij. BeST predstavlja primarne uvoznike berilija v EU. Podrobno različico programa "Bodite odgovorni" najdete v angleščini na spletni strani www.berylliumsafety.eu.

OBRNITE SE NA NAS

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Bruselj

Tel: +32 (0)2 213 74 20

E-pošta: info @ beryllium . eu

What is Beryllium?

KAJ JE

BERILIJ?

Berilij je naravni element, ki se kot kovina berilij pridobiva iz mineralov. Čista kovina berilij ima nenavadno visoko tališče in je najlažja od vseh trdnih, kemično stabilnih elementov. Berilij je za tretjino lažji od aluminija, vendar ima šestkrat večjo specifično togost kot jeklo.

Produits_Alliages%2520CuBe_02_edited_edi
What is the most common use

KATERA JE NAJPOGOSTEJŠA UPORABA BERILIJA?

Screenshot 2020-05-06 at 10.56.52.png

Največ berilija se uporablja za kovinsko zlitino berilijevega bakra (CuBe), ki vsebuje manj kot 2 % berilija. Običajne oblike CuBe, ki se obdelujejo v proizvodnji vključujejo oblike droga, palice, cevi, plošče in traku. Zlitine, ki vsebujejo berilij, se uporabljajo v električni in elektronski opremi, medicinski opremi, energetskih raziskavah, podmorskih konstrukcijah, plastičnih kalupih, tlačnih stikalih, letalih, letalstvu, komunikacijah, avtomobilski proizvodnji in proizvodnji težke opreme, kjer sta zanesljivost in dolga življenjska doba ključni.

Potential Health Effects

POTENCIALNI UČINKI NA ZDRAVJE ZARADI IZPOSTAVLJENOSTI BERILIJU

image005.png

Obdelava materialov, ki vsebujejo berilij, lahko predstavlja nevarnost za zdravje, če se ne upoštevajo varne prakse, zlasti pri procesih med katerimi se sprošča prah. Vdihavanje berilija v zraku lahko pri občutljivih osebah povzroči resno pljučno bolezen, ki je lahko usodna.

Proizvajalci in distributerji izdelkov, ki vsebujejo berilij, pripravijo varnostne liste (VL), informativne liste o izdelkih (ILOI) ali liste z informacijami o varnosti (LIV), ki zagotavljajo dodatne smernice za zdravje, varnost in okolje, ki jih je pred delom z materiali, ki vsebujejo berilij treba prebrati in se z njimi seznaniti.

BWPM

ZAŠČITA

DELAVCA PRED BERILIJEM

Screenshot%25202021-02-11%2520at%252017_

Dejavnosti, ki ustvarjajo berilijev prah ali dim, morajo imeti nadzor izpostavljenost, kot je na primer lokalno izpušno prezračevanje. Izpostavljenost delavcev na meji poklicne izpostavljenosti (OEL) ni vidna in zahteva, da vzorce zraka odvzame industrijski higienik ali drug usposobljen strokovnjak za zdravje in varnost pri delu, da bi jih primerjal z veljavno OEL.

 

Jedro BeST-ovega programa "Bodite odgovorni" je model zaščite delavcev pred berilijem (BWPM), ki temelji na osmih elementih, ki so namenjeni uporabi tako za vodstvo kot za delavce.

Obdržite berilij

                           

                            Izven pljuč                                       Delovno območje čisto

                           

                           

                            Stran od kože                                 Stran od oblačil

                         

                           

                            Pri viru                                              Na delovnem območju

                         

                           

                            Na območju obrata                          Izpostavljene delavce pripravljene

Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.42_edi

Razume se, da ta model ni enoten za vse in da bodo končni uporabniki na svojem delovnem mestu morda potrebovali celoten model ali pa le del tega modela. Z uspehom tega modela ugotavljamo, da je mogoče izjemno izvajanje varnosti pri delu z berilijem doseči s kombinacijo upoštevanja varnosti delovnega vodje, z disciplinirano uporabo modela zaščite delavcev, ki delajo z berilijem in aktivne vključenosti delavcev.

Controlling Workplace Exposures

NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI NA DELOVNEM MESTU

Screenshot%202021-02-11%20at%2017.26_edi

BWPM nudi koristne smernice in informacije delovnim vodjem obratov, kjer delavci ravnajo z materiali, ki vsebujejo berilij, na načine, ki ustvarjajo proste delce v zraku. Model spodbuja uporabo nadzora tehnologije in delovne prakse, vključno z osebno zaščitno opremo, za kontrolo potencialne izpostavljenosti delavcev. Nadzori izpostavljenosti za omejevanje emisij in razprševanja prahu so potrebni, da se delovna območja berilija ohranijo čista in da se delci berilija zadržijo izven pljuč, stran od kože, oblačil, v delovnem procesu, na delovnem območju in na območju obrata in jih je treba primerno ovrednotiti in izvajati. Delavci morajo biti usposobljeni za varne delovne postopke.​

Primarna sredstva za zmanjšanje izpostavljenosti so inženirski nadzor in vzdrževanje vidno čistega delovnega mesta. Izolacija lokalnega izpušnega prezračevanja in mokra obdelava sta pogosto učinkoviti sredstvi za nadzor nastajanja delcev v zraku. Morda je potrebna osebna zaščitna oprema (OZO), kot so respirator, rokavice, zaščitna oblačila in prevleke za čevlje.

Na spletni strani www.berylliumsafety.eu,  BeST ponuja orodje Viri izpostavljenosti, ki opisuje potencialna tveganja glede na vrsto dejavnosti in daje smernice glede specifičnih pomislekov pri postopkih. Orodje vključuje tudi pripomočke za usposabljanje delavcev.

Medical Surveillance of Workers
OSHA%20Healthy%20Workplaces%20logo_edite

ZDRAVSTVENI NADZOR DELAVCEV

Delodajalci bi morali upoštevati zahteve določene s strani določenih držav članic glede poklicnega preventivnega pregleda. Vendar BeST priporoča, da vsakega delavca, ki kaže znake ali simptome izpostavljenosti beriliju, pregleda zdravnik, ki ima strokovno znanje o kroničnih pljučnih boleznih. Simptomi lahko vključujejo oteženo dihanje, nepojasnjen kašelj, utrujenost, izgubo teže, vročino in nočno potenje. Evropske države so imenovale osrednje točke za varnost in zdravje pri delu, ki so običajno pristojni nacionalni organi. Seznam nacionalnih osrednjih točk je na voljo na naši spletni strani v angleščini.

Uses, Benefits and Critical Applications

RABA, KORISTI IN KLJUČNE UPORABE BERILIJA

Zaradi neprimerljive kombinacije lastnosti so berilij in materiali, ki vsebujejo berilij, postali pomembni materiali za široko paleto komercialnih in vladnih programov. Ti materiali prinašajo družbi koristi brez primere in so material, ki ga izberemo pri ključni uporabi, kadar neuspeh ni ena od možnosti. Berilij je ključna surovina (CRM) za EU in je vključen na EU-jev seznam CRM od njegove prve objave leta 2011.

strip after pressed-1.jpg
bottom of page